Lịch Sử

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện dành cho tuổi trẻ do linh mục Bessières dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện và Tông Đồ (rút ra từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rước lễ theo Thông Điệp của Đức Piô X), và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân bảo vệ Hội Thánh).

Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trường Thầy Dòng “École Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần túy đạo đức. Qua thời gian hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xưng thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ. Trước đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được ra đời, do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971.

Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo người Việt tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại\…, và các nơ có các trại tỵ nạn như Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông…Nay tại Hoa Kỳ, Phong Trào được mang danh là: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ (PT/TNTT/VN/HK).


Mục Đích

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:

1.       Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

2.       Đoàn Ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.


Nền Tảng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo là nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.


Lý Tưởng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.


Tôn Chì

Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:

1.       Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Đồ giáo Dân, Số 12)

2.       Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.

3.       Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.

4.       Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.

5.       Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.


 

Tâm Niệm

Đoàn viên Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ghi nhớ và thực thi Mười Điều Tâm Niệm sau:

1.       Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

2.       Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

3.       Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

4.       Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

5.       Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6.       Thiếu Nhi đằm thắm nết na, nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7.       Thiếu Nhi bác ái một lòng, tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8.       Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, nói làm đúng mực người người tin yêu.

9.       Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10.    Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

 


Phương Pháp Giáo Dục

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng những phương pháp thích hợp để giáo dục thanh thiếu niên về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên:

1.       Tự Nhiên: Thiếu Nhi Thánh Thể dùng những phương pháp tự nhiên như ca vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào sa mạc, hoạt động xã hội…mà các hoạt động này được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.

2.       Siêu Nhiên: Thiếu Nhi Thánh Thể đặt căn bản cho đời sống tinh thần bằng cách Sống Ngày Thánh Thể qua việc Dâng Ngày, Cầu Nguyện, Rước Lễ, thực hiện Bó Hoa Thiêng Liêng, Tĩnh Huấn, Chia sẻ Lời Chúa.

 


Đường Hương

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở…để nên người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực, và sẵn sàng dấn thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời hãnh diện nêu cao truyền thống văn hóa Dân Tộc và luôn ý thức tinh thần xây dựng quốc gia.


Liên Hệ Hợp Tác

Để chu toàn nhiệm vụ giáo dục, thăng tiến và thánh hóa giới trẻ, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cần cộng tác với phụ huynh, giáo xứ, cộng đoàn, học đường, và liên kết với các đoàn thể hoặc tổ chức liên hệ với môi trường sống của đoàn sinh; đồng thời, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng cần sự hỗ trợ của họ.

 

 

AN INTRODUCTION:

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement is a non-profit organization, under the leadership of the Catholic church. Its aim is to teach youths to be virtuous people and good Christians. It also offers apostolate services for the youth. Throughout its over 75 years of service, the Movement has kept pace with social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to the youth of all times.

The Eucharistic Youth Movement was founded in Europe during World War I and was known as the Eucharistic Crusade. Its purpose at that time was to pray, especially to the Blessed Sacrament, for the conversion of hearts and the reconciliation among the disillusioned youths affected by the War. Although the Eucharistic Crusade was founded by a Jesuit, Pere Bessiere, S.J., it was brought to Hanoi, Vietnam, by the Sulpicians in 1929. By 1951, it had spread throughout the whole country and became an organized association in the early 1960′s.

In 1964, in keeping with the spirit of the Second Vatican Council, the Vietnamese Eucharistic Crusade was transformed into the Vietnamese Eucharistic Youth Movement and was approved by the National Conference of Catholic Bishops and the Government. This new transition integrated both prayer and apostolate services. From 1964 to 1975, the Movement grew considerably in spirit and in number. In order to accommodate the growth of the Movement  the first National Convention, “Promised-Land I”, was held in 1972. Over 2,000 coordinating-leaders attended it. By 1975, there were about 140,000 members, under the leadership of 3,800 coordinating-leaders serving in 650 parishes within 13 dioceses in South Vietnam.

With the fall of South Vietnam in 1975, the Movement activities ceased temporarily. However, with the waves of refugees fleeing to new homelands, the Movement came to life again. The Vietnamese Eucharistic Youth Movement is currently active in many different countries in the free world: Australia, Canada, Europe, Japan, and the United States. In the United States, there are about 15,000 members in 70 Vietnamese Catholic communities and parishes under the direction of 1,300 coordinating-leaders and chaplains: In order to correspond to the growth and revival of the Movement  “Promised-Land II” was convened in July 1992 at Dominguez Youth Retreat Center, Dominguez, California.

Today, the Vietnamese Eucharistic Youth Movement joins hundreds of thousands of youth from all over the world to attend the Pope’s “World Youth Day”, August 1993, in Denver, Colorado.

EDUCATIONAL GOALS AND OBJECTIVE

 • The goals of the Eucharistic Youth Movement are:
  • To educate youths in both social and spiritual life and help them become better people and responsible Christians.
  • To organize and guide all youths and help them become more aware of the Church’s mission to the world by engaging in the spreading or Good News, and be involved in working for the good of Movement through apostolate services, in serving others.
 • The objectives of the Eucharistic Youth Movement are:
  • To promote prayers for the Holy Father who is the Vicar of Christ on earth and to pray for the needs of the whole Church.
  • To Promote constant devotion to the Eucharist, to give thanks to God for the living bread and in turn share it with others as Jesus did.
  • To honor Mary as a model for discipleship.
  • To Support the missionary efforts of the Church through a life of prayers, sacraments, services, and sacrifices based on the discernment of God’s will.

In order to meet the above goals and purposes, the Eucharistic Youth Movement uses suitable methods for the education of its members, both in social and spiritual life. The Movement bases its education on two essential elements: the love of God in the Eucharistic Sacrament and God’s living Word in the Bible.

 • The Eucharistic Sacrament is the center of the spiritual life, in which each individual starts his/her day with a morning prayer with a deep desire to be ready for Holy Communion and to make sacrifices with God in mind, through loving charitable activities and through apostolate services. The day ends with minutes of silence and a moment to record ” A Bouquet of Spiritual Flowers” in thanking God. All activities during the day is called a “Eucharistic Day”. Every day of life shall be “Days of Eucharist”.
 • Living Words of God in the Bible is used as the Source of Inspirations. Images and stages of the life of Jesus along with the sites in the Bible, related to the different groups of youth are also used to serve the natural method in educating all age groups (Seeding: 7-10, Search: 11-13, Companion: 14-17). The gradual development proceeds from easy-to-difficult. The real and workable activities such as group meetings, training camps, seminars, public games, folk songs and dances, studying and sharing God’s Word, Annual Spiritual Retreat, etc. are carried out with the educational goals of meditating and interpreting God’s Word.

EUCHARISTIC YOUTH’S LIFE

The Eucharistic Youth Movement stages are classified into three groups in order to meet the needs of the different ages of its members.

LEADERSHIP AND GUIDANCE

The Coordination Leaders are those individuals who went through the formation of the Movement from the Seedling to the Eucharistic Knights group. They know the charism and spirituality of the Movement  After specialized periods of training, they are initiated to become leaders of the four former groups. They wear the red scarf with yellow stripe which symbolizes love, service, sacrifice and responsibility.

Priests who are responsible for the spiritual characteristic of the Movement are appointed to be Chaplains. They shall invite seminarians and religious members to be their Assistants. Chaplains wear the white with red stripe scarf and Assistant Chaplains wear the red with white stripe scarf which symbolizes the dedication to follow Christ.

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the United States is managed and directed by the National Council of the Chaplains and Coordinating Leaders, who are representatives of the Movement  The national cffice is currently located in Atlanta, Georgia. Geographically, the Movement is divided in 8 regions. Each region has its own Regional Board of Chaplains and Coordination Leaders, consisting of many district groups of local Vietnamese catholic communities to coordinate with the National Office.

2017 Proudly created by TNTT Micae